KONGRE TAKVİMİ

Son özet gönderim tarihi

28 Şubat 2021

Ücret ödeme ve kayıt

25 Şubat - 2 Mart 2021

Kongre Programının Yayınlanması

3 Mart 2021

Son tam metin gönderim tarihi

20 Mart 2021

(tam metin gönderim zorunluluğu yoktur)

KONGRE Kitabı (ISBN'li) yayın tarihi

25 Mart 2021

by EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

www.euroasiajournal.com

editor@euroasiajournal.com