6.

ULUSLARARASI

İZMİR  İKTİSAT KONGRESİ

29-30 Ağustos 2022,  İZMİR

ssss.jpg

“İki Mustafa Kemal vardır:

Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesi ile ifade edemem; o ben değil bizdir!
O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.

Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.

Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.

Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı

olması gereken Mustafa Kemal odur!” 

Özetinizi en geç 10 Ağustos 2022 tarihine kadar

doc/word formatında 

editor@euroasiajournal.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.